Algebehandling af tag

Du forlænger tagets levetid når det behandles

Med en algebehandling af taget mindsker risikoen for:

  • Frostsprængninger af taget
  • At tagsten og tagplader forskubbes
  • Vandgennemtrængning og utæt tag

En algebehandling af tag sker med omtanke for omgivelserne

Hos Algekvit ønsker vi at skåne miljøet. Vi bruger udelukkende miljøvenlige produkter til vores algebehandlinger af tage. Vi sprøjter en algedræbende væske ud på dit tag. Væsken skal have tid til at virke, og du kan derfor ikke se resultatet med det samme. De almindelige grønne alger vil forsvinde i løbet af nogle uger. Lav (de gule alger) er mere hårdføre. De kan tage op mod 9 - 12 måneder om at forsvinde.

Det er en god ide at gentage algebehandlingen af taget

Det er altid en god ide, at algebehandle taget hvert år. Begrundelsen skal du blandt andet finde i de før nævnte gule alger (lav) som er svære, at komme til livs. Med en årlig behandling holder du alle alger i skak, og giver dem ikke mulighed for at sætte sig fast på dit tag. Det samme gør sig gældende for mos på taget. Det forsvinder nemlig heller ikke ved en enkelt behandling. Skal du mosset til livs, kræver det gentagne behandlinger over en årrække.

Hvis taget er meget begroet med både grønne og gule alger samt mos, kan det være du skal overveje at få udført en tagrens istedet. En tagrensning er en helt anden proces end en algebehandling af taget. Processen tager meget længere tid og kræver, at vi skal op på taget. Hos Algekvit har vi udstyret og ekspertisen til at foretage tagrensninger.

Er du i tvivl om du skal vælge en algebehandling eller en tagrensning, er du altid velkommen til at kontakte os på: 70 26 10 11